Poskytované služby

Korekturu textů v českém jazyce provádíme v následujících variantách:
 • Základní korektura = pravopisná a gramatická
 • Kombinovaná A = základní + stylistická
 • Kombinovaná B = základní + typografická
 • Kompletní korektura
Jazyková korektura je standardní procedura při práci s textem.
Je nezbytná při závěrečné fázi přípravy těch dokumentů, 
které jsou určeny k publikování nebo jiné formě veřejné prezentace.
Ale nejen těch...  

Firemní klientela nejčastěji objednává kontrolu:
 • propagačních materiálů a firemních časopisů
 • výročních zpráv
 • textů pro webové stránky 

Nefiremní klientela nejčastěji hledá kontrolu:
 • bakalářské/diplomové práce
 • vlastní literární tvorby
 • příspěvků pro místní média

Budete spokojeni

Přejeme si, abyste se na nás i v budoucnu rádi obraceli. Za nejdůležitější proto považujeme následující:

 1. Kvalita – pracujeme pečlivě a s citem pro jazyk.
 2. Rychlost – objednanou službu dodáme přiměřeně rychle vzhledem k délce a povaze textu. 
 3. Dobrá cena – nepatříme mezi nejlevnější, ale nejsme ani nejdražší.
 4. Pružnost – umíme se přizpůsobit vašemu písemnému projevu, pracujeme s texty ze všech oborů.