Ceník

Pokud srovnáváte tento ceník s jinými, upozorňujeme na náš způsob práce: váš text si vytiskneme, čteme a při čtení opravujeme. Následně text znovu čteme již v počítači a provádíme změny. Text je vždy fyzicky pročten dvakrát. Složitější části i vícekrát.

Pro obvyklou dobu zpracování vaší zakázky účtujeme za stranu textu:

Nejsme plátci DPH, cena je tedy konečná.

Minimální fakturovaná částka je 250 Kč.

Fixní poplatek za jeden opravený soubor je 30 Kč.

Neúčtujeme příplatek za zpracování textu ve formátu pdf.

Nevíte, kolik stran má váš text?

Jedna strana je 1 800 znaků (dříve „úhozů“) včetně mezer a poznámek pod čarou. Je tedy potřeba vydělit počet znaků celého textu ke korektuře počtem 1 800. Tak zjistíte počet stran.

Nevíte, kolik znaků má váš text?

Jednoduchá pomoc. Počet znaků zjistíte ve svém textovém editoru.

Pokud používáte Microsoft Word, postupujte takto:

- starší verze Microsoft Word: Soubor / Vlastnosti / Statistické údaje / Počet znaků s mezerami

- novější verze Microsoft Word: záložka Revize / Počet slov / Znaky (včetně mezer)