Forma dodání

Vycházíme z toho, že text ke korektuře zasíláte elektronicky, a to ve formátu: pdf, rtf, doc, docx, odt, ppt, xls.

Elektronicky dodaný text opravíme a e-mailem zašleme zpět dvěma způsoby:

  • komplet = kompletně opravený a vyčištěný text. Zároveň zasíláme soubor s původním textem s barevným znázorněním provedených oprav,
  • revize = zašleme pouze soubor se sledováním návrhu změn, na vás pak je změny potvrdit a přijmout.

Pokud si přejete text opravit s použitím korektorských značek, změny zaneseme a výsledek zašleme poštou nebo jej naskenujeme a pošleme elektronicky na vámi uvedenou e-mailovou adresu.