Jazyková korektura

Jazyková korektura je standardní procedura při práci s textem.

Je nezbytná při závěrečné fázi přípravy těch dokumentů,

které jsou určeny k publikování nebo jiné formě veřejné prezentace.

Ale nejen těch...

Firemní klientela nejčastěji objednává kontrolu:

  • propagačních materiálů a firemních časopisů
  • výročních zpráv
  • textů pro webové stránky

Nefiremní klientela nejčastěji hledá kontrolu:

  • bakalářské/diplomové práce
  • vlastní literární tvorby
  • příspěvků pro místní média

Poskytované služby

Korekturu textů v českém jazyce provádíme v následujících variantách:

 • Základní korektura = pravopisná a gramatická
 • Kombinovaná A = základní + stylistická
 • Kombinovaná B = základní + typografická
 • Kompletní korektura

Budete spokojeni

Přejeme si, abyste se na nás i v budoucnu rádi obraceli. Za nejdůležitější proto považujeme následující:

 1. Kvalita – pracujeme pečlivě a s citem pro jazyk.
 2. Rychlost – objednanou službu dodáme přiměřeně rychle vzhledem k délce a povaze textu.
 3. Dobrá cena – nepatříme mezi nejlevnější, ale nejsme ani nejdražší.
 4. Pružnost – umíme se přizpůsobit vašemu písemnému projevu, pracujeme s texty ze všech oborů.