Jednorázová korektura

Příklad ceny jednorázové pravopisné a gramatické korektury:

  • 20 stran základní korektury: 820 Kč
  • 60 stran základní korektury: 2 100 Kč

Pokud potřebujete opravit vše, tedy gramatiku, pravopis, stylistiku i typografii:

  • 20 stran kompletní korektury: 1 180 Kč
  • 60 stran kompletní korektury: 3 180 Kč

Jednorázovou opravu textu často zadávají i studující všech stupňů a oborů. Na rozdíl od ostatních kolegů a kolegyň korektorů však záměrně neposkytujeme studentům žádné větší slevy. Odvádíme totiž stejnou kvalitu trvalým firemním klientům i jednorázovým zakázkám od studentů.