Typy korektur

Gramatická a pravopisná korektura

V rámci pravopisné korektury zkontrolujeme překlepy, interpunkci, shody přísudku s podnětem, psaní malých / velkých písmen, pravopisu jednotlivých slov. Zkontrolujeme i gramatiku, např. slovosled ve větě, tvorbu záporu apod.

Stylistická korektura

Uděláme vše pro to, aby vaše texty byly zdařílé. Stačí pár drobností a celek dostane nový rozměr.

Navrhneme takové změny, aby váš text byl čtivější, srozumitelnější a vytříbenější.

Typografická korektura

Nejhorší je tiskařský šotek. Dovede znehodnotit celou předchozí práci i vaši investici do tisku a dobrého papíru.

Provedeme kontrolu typografických chyb, např. chybně rozdělených slov na konci řádku, zalamování, řazení stránek, odsazování, používání speciálních znaků apod.