Ukázky práce

Pro snadnější představu o výsledcích práce korektora představujeme několik ukázek, ve kterých je vidět původní text a zanesená korektura. Případně dodáme pouze opravený text. Více zde.

Bakalářská práce s revizemi:

Diplomová práce s revizemi:

Korekce marketingového e-mailu pro firemní klientelu s revizemi:

Korekce obalového letáku v pdf formátu s revizemi:

Korekce reklamního textu s revizemi: